Οξυγόνο στο σπίτι – οξυγονοθεραπεία

Η οξυγονοθεραπεία είναι η χορήγηση πρόσθετου οξυγόνου στον ασθενή. Στόχος της είναι η αύξηση του οξυγόνου που προσλαμβάνει  στους πνεύμονες  και κατά συνέπεια στο αίμα του ασθενή.

Πώς θα καταλάβω ότι έχω ανάγκη χορήγησης οξυγόνου στο σπίτι;

Η ελάττωση του οξυγόνου στο αίμα διαπιστώνεται αρχικά μέσω της παλμικής οξυμετρίας και στη συνέχεια επιβεβαιώνεται με τον έλεγχο των αερίων αίματος.

Το οξυγόνο στο σπίτι είναι φάρμακο και συνταγογραφείται από ιατρό. Η δοσολογία δεν πρέπει να αλλάζει, εκτός εάν η αλλαγή γίνει από τον ιατρό, αφού η χρήση υπερβολικών ή πολύ μικρών ποσοτήτων οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές της υγείας του ασθενή.

Ο ιατρός σας θα σας δώσει μια συνταγή που εξηγεί πόση ποσότητα οξυγόνου χρειάζεστε ανά λεπτό και  για πόσες ώρες την ημέρα. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να χρειαστούν οξυγονοθεραπεία μόνο κατά τη διάρκεια της άσκησης ή όταν κοιμούνται. Άλλοι ίσως χρειαστούν οξυγονοθεραπεία κατά την διάρκεια όλης της ημέρας.

Το οξυγόνο στο σπίτι καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Το οξυγόνο στο σπίτι είναι δωρεάν για τους ασφαλισμένους. Λαμβάνεται με συνταγή πνευμονολόγου από συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΠΥ προμηθευτή οξυγονοθεραπείας.

Το οξυγόνο στο σπίτι είναι φάρμακο και μπορεί να έχει πολλά οφέλη για την υγεία μας όπως:

Έρευνες υποδεικνύουν ότι, οι ασθενείς με ΧΑΠ που λαμβάνουν συμπληρωματικό οξυγόνο στο σπίτι κατά τη διάρκεια του ύπνου ζουν περισσότερο.

Πώς παρέχεται το οξυγόνο στο σπίτι;

Το οξυγόνο παρέχεται στον ασθενή είτε από φιάλες όπου υπάρχει αποθηκευμένο το οξυγόνο είτε μέσω συμπυκνωτών οξυγόνου.

Οι συμπυκνωτές οξυγόνου είναι πλέον η κύρια επιλογή και εξελίσσονται συνεχώς. Τα χαρακτηριστικά τα οποία βελτιώνονται είναi ο όγκος που καταλαμβάνουν, το βάρος τους και ο θόρυβος που παράγουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Τα περισσότερα μοντέλα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι χαμηλού θορύβου και έχουν ροδάκια για εύκολη μεταφορά εντός της οικίας.

Το οξυγόνο που παράγεται από το συμπυκνωτή ή τη φιάλη μεταφέρεται στον ασθενή μέσω ενός ειδικού λεπτού σωλήνα  και καταλήγει είτε σε σωληνάκια που στηρίζονται στη μύτη , ή σε μάσκα προσώπου ή σε σωλήνα τοποθετημένο στην τραχεία.

Το οξυγόνο στο σπίτι είναι ζωτικής σημασίας για τον ασθενή. Μπορείς να ζήσεις εβδομάδες χωρίς φαγητό, μπορείς να ζήσεις κάποιες ημέρες χωρίς νερό, μα λίγα λεπτά χωρίς οξυγόνο μπορεί να είναι μοιραία.

Αν χρησιμοποιείτε οξυγόνο στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το οξυγόνο στο σπίτι και τη χρήση του.