Ποιά είναι τα στάδια της ΧΑΠ;

Ταξινόμηση της ΧΑΠ σε στάδια βαρύτητας:

 1. ΗΠΙΑ ΧΑΠ

 2. ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΠ

 3. ΣΟΒΑΡΗ ΧΑΠ

 4. ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΧΑΠ

Πώς γίνεται ο διαχωρισμός αυτός της ΧΑΠ σε στάδια;

Η ταξινόμηση της ΧΑΠ σε στάδια γίνεται μέσω της
σπιρομέτρησης (σπιρομετρική σταδιοποίηση).

Η σπιρομέτρηση είναι μία βασική εξέταση για τη διάγνωση της ΧΑΠ, την κατάταξη της σε στάδια και για τη παρακολούθηση της πορείας της. Κατά την εξέταση αυτή θα σας ζητηθεί να φυσήξετε σε ένα μεγάλο σωλήνα που είναι συνδεδεμένος με ένα σπιρόμετρο. Με τη σπιροµέτρηση µετριέται η ποσότητα (ο όγκος) αέρα που µπορεί να εκπνεύσει ο εξεταζόμενος (FEV1, FVC κ.α) και η ταχύτητα µε την οποία εκπνέεται ο αέρας από τους πνεύμονές.

Με βάση τα αποτελέσματα της σπιρομέτρησης και πιο συγκεκριμένα την τιμή της FEV1 και της FVC η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) ταξινομείται σε 4 στάδια (κατά τη GOLDCOPD Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ).
Η GOLDCOPD εισήγαγε το σύστημα ταξινόμησης GOLD και τα τέσσερα στάδια της ΧΑΠ.

Τι είναι όμως το FEV1 και το FVC που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη της ΧΑΠ σε στάδια;

FEV1 Forced Expiratory Volume 1 :

Έτσι ονομάζεται η ποσότητα αέρα που μπορεί να εκπνεύσει ο πνεύμονας στο 1ο δευτερόλεπτο μιας βίαιης εκπνοής (μετά από μία βαθιά εισπνοή).

FVC Forced Vital Capacity :

Έτσι ονομάζεται η δυναμική χωρητικότητα των πνευμόνων σας. Είναι ο συνολικός όγκος αέρα που μπορεί να εκπνεύσει ο πνεύμονας σε μία βίαιη εκπνοή (μετά από μία βαθιά εισπνοή).

Βάση των αποτελεσμάτων της σπιρομέτρησης η ΧΑΠ ταξινομείται σε τέσσερα στάδια.

 1. Στάδιο 1, Ήπια ΧΑΠ
  FEV1/FVC <70%

  Με FEV1 ≥ 80% της προβλεπόμενης τιμής (φυσιολογική τιμή)
  Με χρόνια συμπτώματα (βήχας, παραγωγή πτυέλων)

 2. Στάδιο 2, Μέτρια ΧΑΠ
  FEV1/FVC <70%,

  Με FEV1 μεταξύ 50 και 80% του φυσιολογικού. 50%≤ FEV1 < 80%
  Με χρόνια συμπτώματα (βήχας, παραγωγή πτυέλων)

 3. Στάδιο 3, Βαριά ΧΑΠ
  FEV1/FVC <70%

  Με FEV1 μεταξύ 30 και 50% του φυσιολογικού. 30% ≤ FEV1 < 50%
  Με χρόνια συμπτώματα (βήχας, παραγωγή πτυέλων)

 4. Στάδιο 4, Πολύ βαριά ΧΑΠ
  FEV1/FVC <70%

  Με FEV1 < 30% του φυσιολογικού.
  (Παλαιότερα σε FEV1 < 50% της προβλεπόμενης τιμής συνοδευόμενη από αναπνευστική ανεπάρκεια ή κλινικά συμπτώματα δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας κατατασσόταν ο ασθενής σε αυτό το στάδιο, πλέον αυτό δεν εφαρμόζεται).

Για τη σωστή αξιολόγηση της ΧΑΠ και τον διαχωρισμό της σε στάδια, ο ιατρός σας πριν τη σπιρομέτρηση θα σας ζητήσει να εισπνεύσετε κάποιο βρογχοδιασταλτικό φάρμακο.

Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η επικάλυψη της ΧΑΠ από άλλες ασθένεις όπως το άσθμα. Διάβασε περισσότερα στο ΧΑΠ και Άσθμα.

Αν είστε Ιατρός/νοσηλευτής/επαγγελματίας υγείας  μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα στάδια τη Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στη σελίδα του  goldcopd.org  ή στη σελίδα του ΧΑΠ.gr ιατρικά δεδομένα.

Σταδιοποίηση  κατά GOLD

Υπάρχει και άλλος τρόπος σταδιοποίησης της ΧΑΠ (σύμφωνος με τις υποδείξεις της GOLD) ο οποίος βασίζεται στον αριθμό των παροξύνσεων της ΧΑΠ του τελευταίου έτους και στην βαθμολόγηση σύμφωνα με τις κλίμακες της δύσπνοιας  mMRC και CAT. Διαβάστε την αναθεωρημένη  αξιολόγηση της ΧΑΠ (κατά GOLD2017).

Άλλοι επιστήμονες χρησιμοποιούν τον δείκτη BODE για να μετρήσουν τη σοβαρότητα και κυρίως το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με ΧΑΠ. 

Μάθε περισσότερα για τον δείκτη BODE,

 

ή διάβασε τη νέα έρευνα για το

προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με ΧΑΠ

 

Επίκαιρα άρθρα του ΧΑΠ.gr
ΧΑΠ και άνοιξη,
ΧΑΠ και εποχιακές αλλεργίες.