Φάρμακα για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ

Στόχος  της χρήσης των φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ
είναι  η ανακούφιση από τα συμπτώματα και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Αν η διάγνωση της ΧΑΠ γίνει έγκαιρα κάποια φάρμακα είναι δυνατόν να τροποποιήσουν τη φυσική πορεία της νόσου και να βελτιώσουν την πρόγνωση.

Η φαρμακευτική θεραπεία εξαρτάται από τη σταδιοποίηση της ΧΑΠ και από άλλα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά όπως  το ιστορικό των παροξύνσεων,
άλλα νοσήματα και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Αν έχετε διαγνωσθεί με ΧΑΠ εδώ θα βρείτε πολύτιμο υλικό

Σύντομα κοντά σας με περισσότερα  σχετικά με τη ΧΑΠ και τα νέα φάρμακα για την αντιμετώπιση της (σελίδα υπό κατασκευή)