Αν θέλεις – Αν μπορείς
στήριξε την λειτουργία του ΧΑΠ.gr

Κάνε τη διαφορά

Αν θέλεις - αν μπορείς
Κάνε τη διαφορά...

Με όποιο τρόπο και αν επιλέξεις να στηρίξεις τις δράσεις μας,
εκ μέρους όλων όσων βοηθάς, σε ευχαριστούμε.

Το ΧΑΠ.gr  λειτουργεί χωρίς διαφημίσεις προϊόντων στις σελίδες του.
Η λειτουργία του και οι δράσεις του στηρίζονται αποκλειστικά σε ευγενικές χορηγίες και στον εθελοντισμό ανθρώπων διαφόρων ειδικοτήτων.