Προφυλαχθείτε από την ασθένεια της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ)

Η ασθένεια της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) μπορεί να προληφθεί περιορίζοντας παράγοντες που είναι υπό τον έλεγχο μας.