Αναθεωρημένη Αξιολόγηση των ασθενών με ΧΑΠ κατά GOLD 2017

Αναλυτικά οι Κλίμακες δύσπνοιας

Σταδιο  0: Έχω δύσπνοια μόνο στην έντονη άσκηση

Στάδιο  1: Έχω δύσπνοια κατά την επιτάχυνση σε επίπεδο έδαφος ή κατά τη βάδιση σε ανηφόρα

Στάδιο  2: Βαδίζω πιο αργά από συνομηλίκους μου ή αναγκάζομαι να σταματάω κατά τη βάδιση με το δικό μου ρυθμό σε επίπεδο έδαφος

Στάδιο  3:  Σταματάω κάθε 100 μέτρα ή μετά από λίγα λεπτά όταν σε επίπεδο έδαφος

Στάδιο  4: Έχω τόση δύσπνοια που δεν μπορώ να βγω από το σπίτι και δε μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ (π.χ να ντυθώ, να κάνω μπάνιο)

 

 

Βήχω

 

 Ποτέ          0      1      2      3       4       5        Συνέχεια  

 

Έχω φλέγματα

 

 Καθόλου     0      1      2      3       4       5        Πολλά 

 

Σφίξιμο στο στήθος

 

 Όχι               0      1      2      3       4       5        Έντονο  

 

Λαχανιάζω  σε ανηφόρα η όταν ανεβαίνω τις σκάλες ενός ορόφου

 

 Όχι          0      1      2      3       4       5              Πολύ     

 

Περιορισμός δραστηριοτήτων στο σπίτι

 

 Καθόλου   0      1      2      3       4       5           Πολύ

 

Αυτοπεποίθηση στην έξοδο από το σπίτι

 

 Ναι           0      1      2      3       4       5            Καθόλου

 

 Ήρεμο ύπνο

 

 Ναι           0      1      2      3       4       5        Όχι εξαιτίας της ΧΑΠ     

 

Ενέργεια

 

 Πολλή       0      1      2      3       4       5        Καθόλου