ΧΑΠ δείκτης BODE

Συνήθως ο δείκτης BODE χρησιμοποιείται από τους ιατρούς ώστε κατά προσέγγιση να υπολογίσουν το προσδόκιμο ζωής του ασθενούς. Τι σημαίνει BODE; Τα αρχικά των Body-Mass Index, Airflow Obstruction, Dyspnea, and Exercise Capacity Index δηλαδή δείκτης μάζας σώματος, απόφραξη της ροής του αέρα, δύσπνοια και ικανότητα στην άσκηση. Ο δείκτης μάζας σώματος  βοηθά να προσδιορίσετε εάν […]

ΧΑΠ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Ποιο είναι το προσδόκιμο επιβίωσης για τους ασθενείς με ΧΑΠ; Στην Ελλάδα βάση των στοιχείων* το προσδόκιμο επιβίωσης των ανδρών  ήταν τα 77.83 έτη και το προσδόκιμο επιβίωσης των γυναικών τα  83.2 έτη. Επιστημονικά δεδομένα για ασθενείς με ΧΑΠ και προσδόκιμο επιβίωσης στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Κάποιοι ιατροί χρησιμοποιούν τον δείκτη BODE  ώστε να υπολογίσουν κατά προσέγγιση το προσδόκιμο […]