Η δύσπνοια δεν είναι ποτέ φυσιολογική

Η κλίμακα του Βρετανικού Ιατρικού Συμβουλίου Έρευνας είναι  μία μέθοδος αυτoεκτιμήσεως της δύσπνοιας και βασίζεται σε 5 βαθμίδες.
Με τη κλίμακα του Βρετανικού Ιατρικού Συμβουλίου Έρευνας (Medical Research Council) η δύσπνοια αποτιμάται σε σχέση με μία δραστηριότητα πχ. βάδισμα σε οριζόντιο ή βάδισμα σε κλίση επίπεδο.
Ανάλογα με την ικανότητα του στη δραστηριότητα  ο εξεταζόμενος βαθμολογείται σε μία κλίμακα από το 1 εώς το 5.

Κλίμακα δύσπνοιας κατά MRC
1 Δεν προκαλείται δύσπνοια. Η δύσπνοια παρουσιάζεται μόνο στην άσκηση.
2 Παρουσιάζεται δύσπνοια όταν  περπατάει γρήγορα σε επίπεδο δρόμο ή όταν ανεβαίνει περπατώντας με κανονικό ρυθμό  σε ελαφρύ ανήφορο.
3 Βαδίζει πιο αργά από τους συνομηλίκους του λόγω της δύσπνοιας ή αναγκάζεται να σταματήσει όταν βαδίζει σε επίπεδο δρόμο με το δικό του ρυθμό.
( Ο ασθενής σε αυτό το στάδιο μπορει να περπατήσει περισσότερο από 100 μέτρα χωρίς να παρουσιάσει δύσπνοια).
4 Σταματάει για να αναπνεύσει στα 100 μέτρα ή μετά από λίγα λεπτά σε επίπεδο δρόμο.
5 Έχει τόση δύσπνοια ώστε δε μπορεί να βγει από το σπίτι ή δυσκολεύεται να ντυθεί ή να κάνει μπάνιο.

Μία άλλη κλίμακα αυτοεκτίμησης της δύσπνοιας είναι η “κλίμακα Borg”.
Η “κλίμακα Borg” χρησιμοποιείται για την υποκειμενική εκτίμηση της δύσπνοιας κατά την διάρκεια δοκιμασιών άσκησης.

Αν  έχετε συμπτώματα δύσπνοιας ή κάποιο άλλο σύμπτωμα της ΧΑΠ
(διαβάστε εδώ όλα τα συμπτώματα) επισκεφτείτε άμεσα έναν πνευμονολόγο.
Είναι ο μόνος κατάλληλος για  να κάνει σωστή διάγνωση της ΧΑΠ ή  όποιας άλλης πνευμονικής νόσου και για να σας ενημερώσει σχετικά με τη κατάσταση της υγείας των πνευμόνων σας.