ΧΑΠ δείκτης BODE

Συνήθως ο δείκτης BODE χρησιμοποιείται από τους ιατρούς ώστε κατά προσέγγιση να υπολογίσουν το προσδόκιμο ζωής του ασθενούς. Τι σημαίνει BODE; Τα αρχικά των Body-Mass Index, Airflow Obstruction, Dyspnea, and Exercise Capacity Index δηλαδή δείκτης μάζας σώματος, απόφραξη της ροής του αέρα, δύσπνοια και ικανότητα στην άσκηση. Ο δείκτης μάζας σώματος  βοηθά να προσδιορίσετε εάν […]