Ποιο είναι το προσδόκιμο επιβίωσης για τους ασθενείς με ΧΑΠ;

Στην Ελλάδα βάση των στοιχείων* το προσδόκιμο επιβίωσης των ανδρών  ήταν τα 77.83 έτη και το προσδόκιμο επιβίωσης των γυναικών τα  83.2 έτη.
Επιστημονικά δεδομένα για ασθενείς με ΧΑΠ και προσδόκιμο επιβίωσης στην Ελλάδα δεν υπάρχουν.
Κάποιοι ιατροί χρησιμοποιούν τον δείκτη BODE  ώστε να υπολογίσουν κατά προσέγγιση το προσδόκιμο ζωής του ασθενούς με ΧΑΠ.

Γενικά η γήρανση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τις περισσότερες χρόνιες ασθένειες.
Οι ασθενείς με ΧΑΠ αναπτύσσουν περισσότερες συννοσηρότητες σε σχέση με τα άτομα που δεν πάσχουν από ΧΑΠ.
Η ανάπτυξη συννοσηροτήτων που επηρεάζουν τους ηλικιωμένους συμβαίνει σε μικρότερη ηλικία στα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με ΧΑΠ.

Τα αποτελέσματα έρευνας που δημοσιεύτηκε στο pubmed πριν από λίγες ημέρες (28/02/2018) δείχνουν ότι τα άτομα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ΧΑΠ

είχαν περισσότερες συννοσηρότητες και πέθαναν σε νεότερη ηλικία σε σύγκριση με τους μη πάσχοντες από ΧΑΠ. Η έρευνα έγινε στην Ισπανία και συμμετείχαν πάνω από 55.000 άτομα.

Παραθέτουμε την έρευνα μεταφρασμένη όπως δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό pubmed.

Συμπεριλήφθηκαν άτομα που έφεραν τη διάγνωση της ΧΑΠ (n = 27,617) και ένας παρόμοιος αριθμός ηλικίας και φύλου χωρίς τη διάγνωση της ΧΑΠ (Aagon, Ισπανία).

Συγκρίναμε τον σωρευτικό αριθμό συννοσηρότητας, τον επιπολασμό των νόσων  και τον κίνδυνο θνησιμότητας μεταξύ των δύο ομάδων.Χρησιμοποιώντας ανάλυση δικτύου, διερευνήσαμε τη συνδεσιμότητα μεταξύ των συννοσηροτήτων και στις δύο ομάδες.
Διαχωρίσαμε τις ομάδες σε 5 βαθμίδες αυξανόμενης ηλικίας και συνεκρίναμε τα δίκτυα συννοσηροτήτων τους.
Στη συνέχεια επιλέξαμε αυτές τις συννοσηρότητες που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν κυρίως τους ηλικιωμένους και συγκρίναμε την επικράτησή τους στις 5 ηλικιακές ομάδες.
Επιπλέον, ανατυπώσαμε την ανάλυση στην υποομάδα των καπνιστών για να διορθώσουμε το συσχετικό αποτέλεσμα του καπνίσματος.

 

Τα άτομα με ΧΑΠ είχαν περισσότερες συννοσηρότητες και πέθαναν σε νεότερη ηλικία σε σύγκριση με τους μη πάσχοντες από Xρόνια Aποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Η σύγκριση και των δύο ομάδων σε 5 αυξητικές ηλικιακές ομάδες για τον
αριθμό των συννοσηροτήτων  και τον επιπολασμό των νόσων που χαρακτηρίζουν τη γήρανση έδειξε ότι:
Για την ομάδα των ασθενων με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ΧΑΠ  οι συννοσηρότητες και ο επιπολασμός ήταν παρόμοιοι με εκείνες των μη ασθενών  με ΧΑΠ  ηλικίας 15 έως 20 ετών μεγάλυτερους.

Συμπερασμα:
Η πολυννοσηρότητα αυξάνεται με την ηλικία, αλλά σε ασθενείς που φέρουν τη διάγνωση της ΧΑΠ, αυτές οι συννοσηρότητες παρατηρούνται σε μικρότερη ηλικία.

Πηγή έρευνας pubmed 28/02/2018https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29470502

Οι ασθενείς με ΧΑΠ πρέπει να προσέχουν την υγεία τους περισσότερο από ότι τα άτομα που δεν πάσχουν από την ασθένεια.

Η ΧΑΠ αντιμετωπίζεται.

Με τη σωστή θεραπεία και τις κατάλληλες αλλαγές στη ζωή τους, οι ασθενείς με ΧΑΠ μπορούν να περιορίσουν αυτές τις συννοσηρότητες.

Διαβάστε το ΧΑΠ και άσκηση, ΧΑΠ και άνοιξη, ΧΑΠ και εποχιακές αλλεργίες.

Εκπαιδευτείτε στο πως θα αποφεύγετε τις παροξύνσεις της ΧΑΠ.
Προτείνουμε το άρθρο:  Παρόξυνση ΧΑΠ αίτια και αντιμετώπιση.

Με τις συμβουλές του ιατρού σας  και της ομάδας αποκατάστασης θα δείτε σημαντική βελτίωση και θα περιορίσετε τις συννοσηρότητες της ΧΑΠ Μεταξύ άλλων:

θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της ΧΑΠ στον

 

Οδηγό τσέπης για ασθενείς της ΧΑΠ

και σε όλες τις σελίδες του ΧΑΠ.gr.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε δωρεάν τον πλήρη οδηγό. Απλά συμπληρώστε το mail σας.