Συνήθως ο δείκτης BODE χρησιμοποιείται από τους ιατρούς ώστε κατά προσέγγιση να υπολογίσουν το προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενούς.

Τι σημαίνει BODE;

Τα αρχικά των Body-Mass Index, Airflow Obstruction, Dyspnea, and Exercise Capacity Index δηλαδή
δείκτης μάζας σώματος, απόφραξη της ροής του αέρα, δύσπνοια και ικανότητα στην άσκηση.

Συνδυάζοντας αυτές  τις μετρήσεις ο δείκτης BODE θα έχει ως αποτέλεσμα μια βαθμολογία από το μηδέν έως το δέκα. Αυτές οι συνδυασμένες μετρήσεις αποτελούν τον δείκτη BODE και μπορούν να χρησιμοποιηθούν  ώστε κατά προσέγγιση να υπολογιστεί το προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενούς με ΧΑΠ COPD.

Αν πάσχετε από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ΧΑΠ, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις αλλαγές που απαιτούνται, για τη διαχείριση της κατάστασής σας και για την βελτίωση της υγείας σας στον οδηγό τσέπης για ασθενείς ΧΑΠ.