Η σπιρομέτρηση είναι μία βασική εξέταση για τη διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), την κατάταξη της (σε ποιό στάδιο είναι) αλλά και την παρακολούθηση της πορείας της.
Η σπιρομέτρηση μπορεί να ανιχνεύσει τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) προτού καν εμφανιστούν οποιαδήποτε συμπτώματα.

Κατά την εξέταση θα σας ζητηθεί να φυσήξετε σε ένα μεγάλο σωλήνα που είναι συνδεδεμένος με ένα σπιρόμετρο. Με τη σπιροµέτρηση µετράται η ποσότητα (ο όγκος) αέρα που µπορεί να εκπνεύσει ο εξεταζόμενος  και η ταχύτητα µε την οποία εκπνέεται ο αέρας από τους πνεύμονές.

Οι παράμετροι που λαμβάνονται  κυρίως υπόψη είναι ο εκπνεόμενος όγκος στο 1ο δευτερόλεπτο μιας βίαιης εκπνοής (μετά από βαθιά εισπνοή) και η δυναμική ζωτική χωρητικότητα των πνευμόνων σας.

FEV 1 Forced Expiratory Volume 1 :
Έτσι ονομάζεται ο όγκος αέρα που εκπνέεται στο πρώτο δευτερόλεπτο σε μια βίαιη εκπνοή μετά από μία βαθιά εισπνοή.
FVC (Forced Vital Capacity :
Έτσι ονομάζεται η δυναμική χωρητικότητα των πνευμόνων σας δηλαδή ο συνολικός όγκος αέρα που εκπνέεται σε μία βίαιη εκπνευστική προσπάθεια (μετά από βαθιά εισπνοή)

Ο χαμηλός λόγος FEV 1/FVC (<0,8) έχει βρεθεί ότι αντιστοιχεί σε απόφραξη. (Το 0,8 δεν είναι σταθερό για όλους τους ασθενείς και εξαρτάται από την ηλικία).
Για την κατάταξη του ασθενή σε σπιρομετρικό στάδιο στην Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ΧΑΠ απαιτείται FEV1/FVC <0,7 (μετά από λήψη βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων)

Ο διαχωρισμός από το άσθμα καθορίζεται από το γεγονός ότι στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) η σπιρομέτρηση των ασθενών δε βελτιώνεται σημαντικά μετά από βρογχοδιαστολή (χρήση φαρμάκων).
Διαβάστε περισσότερα στο  ΧΑΠ και Άσθμα.

Με βάση τα σπιρομετρικά ευρήματα και την τιμή της FEV1 η χρόνια απόφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) ταξινομείται σε 4 στάδια κατά GOLDCOPD.